Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Vad är poesi?

 

För att reda ut vad poesi egentligen är får du gå lite efter fastställda regler som finns samt vad ditt hjärta egentligen säger till dig. Det finns mycket som kan vara poesi, och det finns även mycket som verkligen är det. Här handlar det om olika sätt att se det. En del tycker att poesi ska vara uppbyggt av olika meningar som på något sätt smälter samman och poetryrimmar, medan andra tycker att poesi är något fritt som talar från hjärtat och beskriver olika saker på ett mjukt och naturligt sätt. Nu finns det förvisso en del regler när det gäller skapandet av poesi som de flesta ska hålla sig till om de vill bli lästa och uppskattade av andra.

För det första är det många som vill skilja på poesi och dikter, men detta är egentligen precis samma sak. Här är det bara lite större och bredare när det kallas för poesi istället för dikter. Här kan du säga att en dikt är ett stycke text, medan poesi är hela det begrepp som handlar om hur det går till att skriva dikter. Mycket av den poesi som finns rimmar, men detta är inget som är nödvändigt. Här finns det utrymme att skriva på många olika sätt.

Poesi kan vara enbart några korta meningar och i flera av dessa fall kallas det då limerick eller haiku. För den sakens skull finns det inget som säger att en dikt måste vara lång eller kort. Här handlar det mest om vad det är för innehåll. Är innehållet bra och känslosamt kan det finnas utrymme för mycket text och många verser. Vad som är viktigt med poesi är att det är lätt att läsa och uppdelat i olika verser så att varje stycke inte blir för långt. I övrigt är poesi ett mycket fritt område.