Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Kända svenska poeter

 

Genom den svenska historien har det funnits massor av kända poeter,
vilka har fått ge ut sina dikter i bokform som blivit lästa och uppskattade av många människor. En av dessa är den välkände Nils Ferlin som har Nils Ferlinskrivit många av de bästa och mest lästa dikterna i svenska historia. För att inte bara ta de som skriver dikter för att läsas, så har det även funnits en mycket känd person som uppskattades av många som skrev mycket av sina sånger i diktform. Det är då Ewert Taube som det talas om. Förhoppningen är också att den yngre generationen verkligen ska känna till delar av hans storslagna verk.

Efter detta ska det gås tillbaka till den form där dikter är skrivna för att läsas i versform. Här finner du då Werner von Heidenstam som efter hans död har blivit betraktad som en mycket lustig och ibland avskyvärd man. Dock är det många som gillar hans dikter som håller en mycket hög klass. När det gäller de poeter som klassades som lite galna finner du också snabbt Gustaf Fröding och August Strindberg. Trots att de klassas som att vara helt ute i periferin när det gäller uppfostran och levnadssätt har dessa människor bidragit med odödliga diktsamlingar som en del av det svenska kulturarvet.

Tidigare talades det om musik och då kommer det även att finnas ytterligare en odödlig låtskrivare som har lagt mycket poesi i sina sånger. Det är då Carl Michael Bellman som det talas om. Faktiskt är i stort sett alla av hans sånger skrivna i dikt och prosaform, vilket gör att de består av antingen rimmande eller flytande verser. Naturligtvis finns det även massor av kända moderna poeter som lever än idag, men detta var bara ett litet axplock och du kommer att finna många fler om du är den som söker.