Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Dikt och prosa är en del av poesi

 

Naturligtvis finns det olika typer av poesi. Här kommer du då genast till de klassiska typerna som är dikt och prosa. Här är de bästa av dessa skrivna från egna känslor och eventuella händelser i livet som varit mycket känslosamma. Poesi kan även vara något som är mycket långt. Till exempel Iliaden är något som ingår i det som kallas för prosa, vilket då även kommer att vara ren poesi. Nu finns det mycket mera som kan vara poesi. I och med det blir det mycket svårt att sätta gränser för vad som verkligen ska ingå i begreppet poesi och vad som är det som inte ska samlas under detta namn.

Dictation and proseNär du är den som jobbar med marknadsföring kan du exempelvis vara en form av poet. Här kommer du kanske att jobba med något som heter slogan. När dessa är riktigt bra och slående, är detta i stort sett en av de bästa genrerna inom poesi och som har en mycket kort form. I övrigt kan det vara så att du har tankar inom ett visst ämne och skriver ned dina funderingar om detta på ett mycket brett plan som egentligen saknar gränser. I detta fall kan även mycket av detta samlas under begreppet poesi.

Hur som helst är det mest dikt och prosa som är det som ingår inom området poesi. Detta är något som har funnits under mycket lång tid och som kommer att fortsätta finnas i all evighet. Här finns det människor som verkligen gillar att uttrycka sig på detta sätt, samt att det även finns många som har nytta och glädje av att läsa allt som skrivs inom detta område. Naturligtvis kommer du som läser mycket snart att upptäcka att det finns många olika kvaliteter när det gäller poesi. Här är det bara att läsa och själv göra en rättvis bedömning.