Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

Det är otroligt hur poesi kan förändra världen

 

Kan poesi förändra världen? Det låter kanske storslaget och bombastiskt, men människors kontakt med varandra håller nog de flesta med om är det som förändrar oss mest. Och vad är litteratur och poesi om inte människor som möts? Den som skriver förändrar sig själv och sina tankar genom att hon blir klokare i takt med skrivprocessen. Den som läser får ta del av en annan människas värld och får möjligheten att se saker från ett nytt perspektiv. Detta sker dagligen och sakta men säkert förändras vi och vår värld. Poesi är en av många faktorer som påverkas oss.

shutterstock_291663701 (1)Det är kulturella upplevelser som gör oss lyckliga

Egentligen är det otroligt hur poeter har påverkat världen. Tomas Tranströmmer är ett exempel på en svensk poet som hyllats av både kritiker och publik. Hans texter har gjort starkt intryck på många av oss. Många gånger är det just de kulturella upplevelserna som påverkar oss mest. Många tror att pengar och prylar gör oss lyckliga men forskning visar att individers ekonomiska situation sällan är avgörande för hur mycket lycka som individerna upplever. Snarare är det just musik, poesi, teater, konst, relationer och naturupplevelser som får oss att må riktigt bra och som påverkar oss ända in i själen.

Poesin är speciell i sitt uttryck

Så poesi påverkas oss och förändrar vår värld. Den skrivande är aldrig ensam utan har alltid en publik som läser och begrundar och förhoppningsvis blir lite klokare på kuppen. Litteraturen är ett sätt att kommunicera och utan kommunikation skulle världen stå still. Inget skulle förändras och ingen människa skulle utvecklas till att bli något som hon eller han ännu inte har blivit. Poesin är också speciell på det sättet att den är helt fri i sina former. Tack vare det kan poesin många gånger förmedla känslor som en annan text aldrig kan göra. Förmodligen är det därför poesin är så uppskattad.