Please set your Main Menu on the Appearance > Menus page. For more information please read the documentation.

De gamla grekerna i och poesi

 

Om en ska gå tillbaka till varifrån poesi och alla det gamla poeterna skrev kommer från, så blir det ganska så naturligt att vända sig mot Grekland. Här handlar det då om tider för mycket länge sedan, och i stort sett bara om den grekiska mytologin. Åtminstone så kommer du här att finna de stora filosoferna som det vid den tiden talades om. Detta var egentligen också poeter som hade en uppfattning om hur saker fungerade eller skulle fungera och skrev ned detta i levande berättelser. Från grekernas tid har det även talats mycket om skådespel. Alla dessa skådespel var i stort sett baserade på dikt och prosa och bestod således av olika verser.

The ancient Greeks and poetryFrån denna tid har poesi utvecklats mycket, och är numera något som alla kan vara med och utveckla. Här handlar det mycket om intresse och tid, vilket gör att du förmodligen blir lugnare när du skriver dina dikter. I mångt och mycket kommer detta att bidra till att du gör ett mycket bättre och mera kvalitativt arbete med dina verser. Nu är det i och för sig inte lätt för alla som sitter hemma och skriver att bli erkända diktare utan här är det bara några få som lyckas.

För att lyckas bli en av de som skriver poesi som blir vida läst, måste du i stort sett ha turen att vara den som blir läst som okänd av många människor. Naturligtvis finns det även många möjligheter för alla att skriva sina egna diktsamlingar och ge ut som bok. Idag är detta något som alla kan göra för en billig slant direkt via nätet. Hur som helst var det lättare för de gamla grekerna som bara behövde tala till folket och bli uppskattade för sina kunskaper i tal och skrift. Idag är det inte bara de som kan som skriver, och de flesta är också skriftlärda vilket gör det hela svårare.